Zakład Zintegrowany w Kwidzynie

Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Biuro handlowe: +48 22 630 6132

MM Kwidzyn sp. z o.o.

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr KRS 0000292525,
NIP 581-00-04-587, REGON 002813078,
BDO 000017766,
kapitał zakładowy 90.000.000 zł.

Skontaktuj się z nami​ przez formularz lub mailowo na: kraftpapers.kwidzyn@mm.group